Ceramica in grès
di Marisa Altepost
Celadon
cottura in riduzione a 1280°

To the next picture - Zum nächsten Bild - Alla prossima immagine - À la prochaine image

 

HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizione alla Casa BattagliniCapriascaAdhikara Art Gallery
updated 28.05.16 

Adhikara Art Gallery
updated 28.05.16