Ceramica in grès
di Marisa Altepost
cottura in riduzione a 1280°

To the next picture - Zum nächsten Bild - Alla prossima immagine - À la prochaine image

 

HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizione alla Casa BattagliniCapriascaAdhikara Art Gallery
updated 13.02.18 

 

Adhikara Art Gallery
updated 13.02.18