Ceramica in grès
di Marisa Altepost
Celadon
cottura in riduzione a 1280°

To the next picture - Zum nächsten Bild - Alla prossima immagine - À la prochaine image

 

HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizione alla Casa Battaglini



Capriasca



Adhikara Art Gallery
updated 13.02.18



 

 

Adhikara Art Gallery
updated 13.02.18